22-020-020 - Natur vest for Knoldkærgård

22-020-020 (1)

static-map