Politiske mål

Esbjerg Indre by skal styrkes og fremstå som et dynamisk og spændende midtpunkt for Esbjerg Kommune indeholdende et koncentreret handels- og kulturcentrum, med en god tilgængelighed og et varieret bymiljø som det er attraktivt at færdes og leve i. 

De fysiske miljøer i Esbjerg Indre by skal løbende udvikles og forbedres blandt andet via en fortsat udbygning af byens tre akser; Kongensgades handel, kulturen i Torvegade og det sociale liv i Skolegade. I den centrale del af bymidten skal erhvervslivet have gode udfoldelsesmuligheder.

Ribe bymidte skal kunne tilbyde et bredt detailhandelsudbud samtidig med, at Ribes turistmæssige potentiale skal styrkes og understøttes. Ribes position, som handelsby for den sydlige del af Esbjerg Kommune og nabokommunerne mod syd og øst, ønskes fastholdt. 

Bramming bymidte skal kunne tilbyde borgerne i Bramming et godt og koncentreret detailhandelsudbud.

Esbjerg Nord skal, i kraft af sin rolle som regionalt aflastningscenter, udnyttes til de store udvalgsvarebutikker, som ikke kan placeres i Esbjerg Indre by.

Esbjerg Nord og Esbjerg Indre by skal fortsat understøttes som udbudspunkter, der virker tiltrækkende for et stort opland.

Udlæg af bydels- og lokalcentre understøtter Esbjerg Kommunes klimaarbejde ved at sikre muligheder for en god butiksforsyning i borgernes nærområde.