Planlægning et resumé

Jordbrugsområder består af landbrugsområder, skovområder og områder til gartneri og dambrug. I relation til jordbrugserhvervene er landbruget det markant største og økonomisk dominerende erhverv. Planlægningen for landbruget har fokus på sikring af særligt værdifulde landbrugsområder og placering af de store husdyrbrug (husdyrbrug over 500 dyreenheder). Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder har fokus på at lokalisere større, sammenhængende landbrugsområder, hvor landbrugsdriften kan prioriteres højt.