Politiske mål

Esbjerg Kommune ønsker, gennem samarbejde med Region Syddanmark, at sikre den fremtidige forsyning af råstoffer, under hensyntagen til beskyttelse af natur, kultur, miljø og landskabsinteresser samt vandforsyningsinteresser.

Esbjerg kommune ønsker, at graveområder efterfølgende tilpasses og udnyttes bedst muligt til bl.a. natur, rekreative eller byudviklingsformål.

Esbjerg Havn skal fortsat være en af de centrale landingspladser for sømaterialer og importerede råstoffer i Danmark.

Forsyningssituationen for klæg skal forbedres.