Politiske mål

Borgerne skal opleve at få den bedst mulige pleje og hjælp af deres kommune.

Esbjerg Kommunes ældre- og plejeboliger er af høj kvalitet og skal opfylde behovet hos borgerne.

Borgerne skal opleve, at dialogen mellem dem og deres kommune er præget af et samarbejde, hvor den enkelte borger sættes i centrum.

Det gode og det sunde liv er, sammen med sikringen af det gode seniorliv, kerneprioriteter.