Planlægning et resumé

Sundhed og omsorgskapitlet omhandler Esbjerg Kommunes indsats overfor borgerne i kommunen, her især den gruppe af borgere, som har brug for en særlig indsats. Det overordnede mål for hele Esbjerg Kommunes indsats er, at få flere borgere med energi til det gode og sunde liv.

Omsorg er et område i vækst med flere ældre, der skal tages hånd om i vore plejecentre og boliger til ældre og plejekrævende borgere. Der er et skarpt fokus på den rigtige placering af disse tilbud. Herudover omhandler kapitlet sundheds- og sygeplejeklinikker samt sygehusene i Esbjerg.

I kommuneplanen falder kapitlet om sundhed og omsorg i tre afsnit; det første afsnit omhandler generelle forhold som lokalisering af institutioner og boliger samt paradigmeskiftet til medborgerskab og fælles ansvar. Herefter følger retningslinjer for de større tilbud på området, herunder de ældre-, pleje- og midlertidige boliger som er tilknyttet kommunens plejecentre samt kommunens sundhedscentre og sygeplejeklinikker. Det sidste afsnit omhandler sygehuse i Esbjerg Kommune.