Politiske mål

Esbjerg Kommune ønsker at bevare og udvikle kystlandskabet med særlig fokus på natur og landskabsværdier.

Der skal skabes øget tilgængelighed til natur og kulturoplevelser i vadehavsområdet.

De rekreative muligheder og udbygning af turismen skal synliggøres gennem kultur og formidlingsinstitutionerne såsom Vadehavscenteret og Nationalpark Vadehavet.

Lokalsamfundenes muligheder for udvikling skal tilgodeses under hensyntagen til kystens unikke værdier.