Planlægning et resumé

Kommuneplanens retningslinjer for Forsvaret har til hensigt at skabe de bedste rammer for samarbejdet mellem Forsvaret og Esbjerg Kommune.

Kommuneplanens retningslinjer for Forsvaret skal sikre, at kommuneplanlægningen tager hensyn til Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabets operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter og –muligheder.

Endvidere skal kommuneplanens retningslinjer sikre, at de nuværende og fremtidige militære aktiviteter kan opretholdes og udvikles.

Administrationen af Forsvarets arealer skal ske under hensyntagen til natur, miljø og landskabsmæssige interesser.