Politiske mål

I Esbjerg Kommune skal der sikres udfoldelses- og udbygningsmuligheder for tekniske anlæg.

De tekniske anlæg skal indpasses bedst muligt i byområder og landskab.