Politiske mål

Esbjerg skal være kendt som en af Danmarks store uddannelsesbyer, der har en ambition om til stadighed at øge antallet af studerende samt udbuddet af videregående uddannelser, der også gerne må have et internationalt sigte.

Det brede og velfungerende udbud af ungdomsuddannelser skal sikres som et væsentligt aktiv for kommunens borgere og for dem, der overvejer at flytte hertil.

Gennem et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, de studerende, erhvervslivet og Esbjerg Kommune skabes rammerne for at højne uddannelsesniveauet og skabe jobs.

Der skal være velfungerende folkeskoler så tæt på elevernes bopæl som muligt. Esbjerg Ungdomsskole skal fungere som supplement til folkeskolen og i tilknytning til de decentrale offentlige fritidsanlæg.

I Esbjerg Kommune skal der være pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Det tilstræbes til stadighed at have det nødvendige antal pladser så tæt på børnenes bopæl som muligt.

Esbjerg Kommunes helhedsorienterede tilgang sikrer gode rammer for læring hele livet igennem og Esbjerg Kommune arbejder målrettet på at skabe smidige overgange fra dagtilbud til folkeskole og fra studieliv til arbejdsliv.