Planlægning et resumé

Der er udarbejdet sammenhængende turistpolitiske overvejelser for Esbjerg Kommune i Planlægning for turisme 2018-2022. Planlægningspapiret viser, at turismen i Esbjerg Kommune er meget forskellig fra den udprægede sommerhusturisme i vore nabokommuner. Esbjerg Kommune er stærk på erhvervsturisme og skal i øvrigt kunne tilbyde unikke attraktioner som sommerhusturisten vil køre efter.

De strategiske overvejelser i Planlægning for turisme har haft stor betydning for udformningen af retningslinjerne for turisme i kommuneplanen. Kapitlets gennemgang af turismefaciliteter orienterer sig således mod de to forretningsområder, business events og kyst- og natur, som behandles i planlægningspapiret. Kommuneplanen behandler i øvrigt vækstmulighederne i erhvervet, herunder væsentligheden af koordination og samarbejde mellem de mange instanser og aktører på området. Tilgængelighed er afgørende for udvikling og ikke mindst for benyttelsen og beskyttelsen af de sårbare, men også meget seværdige områder i Esbjerg Kommune. Overnatningssteder, herunder campingpladser, hoteller og feriecentret ved Storkesøen tages op i slutningen af kapitlet.