Politiske mål

Esbjerg Kommune ønsker at skabe en solid forankring af bæredygtighed i planlægningen og i konkrete klima- og energitiltag.

Bæredygtighed handler om at skabe en fremtid med mindst mulig påvirkning af vores omgivelser. I den sammenhæng tæller alle indsatser; for selv små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel.

Den helhedsorienterede tilgang til klima- og energitiltag skal integreres i den fysiske planlægning.