Vesterbyen

Vesterbyens område er afgrænset mod øst og nord af henholdsvis Stormgade og Frodesgade. Mod sydvest grænser området op til havnen. Området udgør et areal på ca. 47 HA og der er omkring 4.330 indbyggere og ca. 3.240 husstande.

Historisk baggrund

Strandby var en af de to landsbyer, der var i Esbjergområdet før byen kom. Landsbyen bestod af fire gårde og en kro, der lå omtrent der, hvor Strandby Plads i dag ligger. Vesterbyen har altså rødder helt tilbage til før byen opstod, og allerede i den første plan, der blev udarbejdet for Esbjerg by, var flere af Vesterbyens gader indtegnet.

Det er derfor også i Vesterbyen, man i dag finder nogle af Esbjergs første byhuse, som er typiske for den boligbebyggelse, der blev bygget i de tidlige år.

Stedets ånd

Vesterbyen opfattes i høj grad som en del af det centrale Esbjerg, idet bebyggelsen bygger på de samme principper som Indre by, og fordi området har samme høje befolknings- og bebyggelsestæthed. Desuden ligger mange af byens specialbutikker i området. Vesterbyen begynder, hvor gågaden slutter og er meget populær, fordi det ligger i gåafstand til byens tilbud. Vesterbyens børn hører under Danmarksgades Skole Urban. Der er gode muligheder for børnepasning og til de ældre et fint bynært Plejecenter.

Arealanvendelse

Størstedelen af Vesterbyen er udlagt til blandet boligområde. Området langs Strandbygade er udlagt til bydelscenter, og et enkelt område er udlagt til rekreativt grønt område - Strandbyparken.

Bystruktur

Strandbygade danner grænsen mellem to forskellige retvinklede gadesystemer i Vesterbyen. Dels kvarteret, der ligger op til Indre by, og dels kvarteret langs havnen omkring Vesterhavsgade. I begge kvarterer følger bebyggelsen det stramme gadenet, og kun sjældent er der huller i randbebyggelsen. Det er blandt andet det, der gør, at Vesterbyen opfattes meget bymæssig.

Arkitektur og facader

I Vesterbyen finder man noget af det ældste tilbageværende byggeri i Esbjerg - småhusene på Vesterhavsgade, nogle bygget helt tilbage i 1879. Her fornemmes starten på den by der voksede frem i slutningen af 1800-tallet, og ligesom i Indre by er der en stor diversitet i bebyggelsen.

Arkitektonisk kan Vesterbyen opdeles i fire områder bebygget på forskellig måde og med hver deres karakter.

  • De ældre karréer
  • Villakvarteret
  • Området bygget omkring 1930’erne
  • Stor skala Lejligheds- og domicilbyggeri

Bebyggelsen i området med de ældre karrèer minder meget om bebyggelsen i den tætte del af Indre by og de to opfattes til dels som sammenhængende. Hver enkelt bygning er ofte sin egen og skiller sig lidt ud fra de omkringliggende i eksempelvis højde, arkitektur, længde eller udsmykning.

Villakvarteret er præget af ’Bedre Byggeskik’-villaer og større murermester-villaer, men også enkelte funkishuse er at finde i området, hvilket vidner om, at kvarteret er bygget en smule senere end villaerne i Indre by.

Bebyggelsen i området omkring Strandby Plads er i stor udstrækning udformet som funktionalistiske etageejendomme. Her er det de lige linier og enkelheden, der er i fokus. Som de fleste steder i Esbjerg er der undtagelser herfra, men størstedelen af området er bygget omkring 1930’erne.

Tættest på Indre by ligger et område med storskala lejligheds- og domicilbyggeri. Området opfattes som sin egen enklave i bydelen.

Pejlemærker

Det stramme gadenet med randbebyggelse gør, ligesom i Indre by, at de elementer, der bryder strukturen, bliver naturlige pejlemærker i bydelen. Det være sig kirker, pladser, parker og særligt opsigtsvækkende byggerier.

I Vesterbyen er der fire byrum eller bygninger, der skiller sig ud ved deres størrelse og/eller udformning – Zions Kirke, Trianglen (Tidligere Citycenter), Strandby Plads - i folkemunde kaldet ”Rundkørslen” og Strandbyparken.

Bevaringsværdige sammenhænge

Der er flere bevaringsværdige sammenhænge Vesterbyen både i bebyggelsen og i bystrukturen. Eksempelvis småhusene i Vesterhavsgade og området omkring Strandby Plads.

Rekreative grønne områder

Grundet byens stramme gadestruktur er der forholdsvist få parker og pladser med mulighed for ophold. Dog gør knækket i gadestrukturen langs Strandbygade, at der her er opstået flere små grønne rum, der trækker lidt grønt ind i det ellers meget bymæssige miljø. Derudover ligger Strandbyparken som en større grøn oase i området. Mod syd, før byen går over i havn, er der etableret et lille grønt område med en flot udsigt over havnen og Fanø.

Trafik og infrastruktur

I Vesterbyen er de primære trafikgader Hjertingvej og Strandbygade, som er en vigtig indfaldsvej til det centrale Esbjerg, samt Nørregade som benyttes til at komme på tværs af det centrale Esbjerg. Derudover er der meget trafik i gaderne Frodesgade og Stormgade, som ligger på kanten af området.

Vesterbyen er, med sin placering tæt på Indre by, let tilgængelig med både tog og bus, fra resten af byen, kommunen og landet.