Vognsbøl

Vognsbøls område er afgrænset mod øst af Stormgade, mod syd af Strandby og Hjertingvej og mod vest af Tarphagevej. Mod nord grænser området op til Parkvej. Området udgør et areal på ca. 236 HA og der er omkring 440 indbyggere og ca. 200 husstande.

Historisk baggrund

Langt hovedparten af området lå i mange år hen som lynghede, men en stor del af heden blev allerede før 1900 taget i brug som fritidsområde. Eksempelvis blev Esbjerg-Gjesing plantage, som i dag er kendt som Nørreskoven, allerede anlagt i 1890 og i 1902 blev Vognsbøl plantage, som i dag er en del af Vognsbøl Park, anlagt. I starten af 1900-tallet blev der desuden udstykket kolonihaver i området.

Først efter anden verdenskrig blev mange af de byggerier, som ses i området i dag, påbegyndt. Stadion og Esbjerg Højskole, i dag Conference Hotel, blev sat i gang lige efter krigen og i løbet af 1960’erne og 70’erne blev universitetsområdet løbende bebygget med flere forskellige uddannelsesinstitutioner, Forsknings- og Udviklingspark Vest.

Stedets ånd

I Vognsbøl kan man nyde naturen i kort afstand af Esbjerg. I den vestlige del af Vognsbøl finder man Strandskoven, Mindelunden, Sildesøen og Brillesøerne. Det er derudover et meget aktivt område, som indeholder størstedelen af Esbjergs sportsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner.

Arealanvendelse

Størstedelen af Vognsbøl er rekreative arealer som enten parker, boldbaner eller naturområder. Enkelte områder rummer desuden offentlige institutioner og anlæg.

Bystruktur

Der er kun få bebyggelser i området, og det grønne element dominerer områdets udtryk.

Områdets sparsomme bebyggelse er samlet i enklaver så som idrætsområdet, kolonihaverne, rensningsanlægget, universitetsområdet osv.

Arkitektur og facader

Arkitekturen er meget forskellig i området. Nogle steder er bebyggelsen meget dominerende i både højde og volumen, som eksempelvis ved Stadion. Andre steder falder bygningerne mere ind i området, som på store dele af universitetsområdet.

Pejlemærker

Blue Water Arena er med sin højde og volumen et markant pejlemærke i området. Desuden danner kunstværket ’Mennesket ved Havet’, i folkemunde kaldet ’De fire hvide mænd’, et markant pejlemærke.

Bevaringsværdige sammenhænge

Vognsbølparken og Nørreskoven indgår i Esbjerg bys grønne kiler som er meget attraktive og bevaringsværdige.

Rekreative og grønne områder

Det meste af Vognsbøl benyttes til rekreative aktiviteter og størstedelen er enten park, skov eller eng, som benyttes af alle byens borgere. Det er her Esbjergs borgere kan komme væk fra byens larm og nyde naturens ro.

Trafik og infrastruktur

De primære trafikveje i Vognsbøl er Hjertingvej, Gl. Vardevej og Stormgade som alle forbinder Esbjergs forstæder med midtbyen. Derudover er Spangsbjerg Kirkevej og Tarphagevej vigtige forbindelser internt i byen.

Området er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området.