Politiske mål

Esbjerg kommunes offentlige institutioner og anlæg skal sikres udfoldelses- og udbygningsmuligheder.

Esbjerg Kommunes områder til offentlige institutioner og anlæg skal medvirke til at skabe gode rammer for de kommunale og offentlige institutioner og anlæg, og være attraktive i forhold til at fastholde og tiltrække regionale og landsdækkende funktioner.

Offentlig bebyggelse og anlæg skal etableres i samspil mellem de forskellige institutioner, og i samspil mellem undervisnings-, idræts- og kulturinstitutioner.