Gammelby

Gammelby er afgrænset mod nord af Darumvej, mod syd af havnen og Mådevej. Mod øst grænser området op mod det åbne land og mod vest går området helt ind til Indre by. Området udgør et areal på ca. 191 HA og der er omkring 241 indbyggere og ca. 120 husstande.

Historisk baggrund

Gammelby er oprindeligt en landsby i Jerne Sogn bestående er nogle få gårde liggende omtrent, hvor Skolebakken møder Darumvej i dag. Først i 1920’erne tog udviklingen fart, man begyndte at bygge til den oprindelige landsby, og området udviklede sig op gennem århundredet til at være en forstad til Esbjerg, primært med erhverv.

Stedets ånd

Gammelbyområdet er i dag primært et erhvervsområde, men langs Darumvej finder man stadig små levn af den landsby, der eksisterede på stedet, før Esbjerg blev til. Boligområdet i Gammelby bliver ofte omtalt som bydel med rigtig Esbjergensisk sjæl.

Arealanvendelse

Størstedelen af Gammelby er udlagt til erhvervsområde. Derudover er der langs Darumvej udlagt et område til bydelscenter. Enkelte områder er desuden udlagt til offentlige institutioner og grønne byområder.

Bystruktur

Strukturen i området er rationel, det skal være praktisk, hurtigt og effektivt at komme rundt i erhvervsområdet. Skalaen på bebyggelse, rum og veje er stor, med udtagelse af området omkring Darumvej, hvor bydelscenteret danner et bymæssigt område med beboelse, butikker mm. omtrent der, hvor landsbyen Gammelby i sin tid lå.

Arkitektur og facader

Ud over området omkring bydelscenteret består bebyggelsen i området udelukkende af industribyggeri.

Bydelscenteret, der udspringer af den tidligere landsby, blev udbygget først, og her finder man både bedre byggeskik villaer, mindre byhuse samt parcelhuse bygget fra omkring 1920 og frem til 1950’erne. Skalaen er lille og området er indrettet, så det er let at færdes til fods eller på cykel.

Sidenhen er industrien bygget, primært i de sidste 50 år. Store arealer bruges i dag til opbevaring. Skalaen i industriområdet er stor og området er indrettet til færdsel i bil, lastbil eller i større maskiner. Her er planlægningen praktisk og rationel i forhold til brugen af området.

Pejlemærker

Forbrændingsanlægget, der ligger i den østlige kant af området, danner et klart pejlemærke i bydelen både på grund af dets arkitektur og volumen.

Bevaringsværdige sammenhænge

Den bymæssige bebyggelse langs Darumvej er en fin sammenhæng, der bør bygges videre på.

Rekreative og grønne områder

Paradissøerne er områdets store grønne byområde. Søerne danner afslutningen på en af de grønne kiler i Esbjerg og er et naturskønt område, der benyttes af hele Esbjergs befolkning. Her er mulighed for at fiske, gå en tur i rolige omgivelser eller bare nyde en picnic på en af de store grønne plæner.

Trafik og infrastruktur

De mest trafikerede veje igennem Gammelby er Gammelby Ringvej, Estrupvej og Jernevej, der alle er hovedforbindelser fra Esbjerg by til landevejen syd på og motorvejen vestpå. Derudover benyttes Darumvej i høj grad af områdets beboere.

Området er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området.