Politiske mål

Esbjerg Kommune ønsker at skabe en solid forankring af klimatilpasning i planlægningen.

Klimatilpasningsplanen skal fremme og styrke planlægningen for fremtidens øgede vandmængder.

Den helhedsorienterede tilgang til miljø- og klimatiltag skal integreres i den fysiske planlægning.