Planlægning et resumé

Klimatilpasning har stor betydning for hverdagen for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune, og det får en endnu større betydning i fremtiden.

I Esbjerg Kommune er klimatilpasning fokuseret på håndteringen af fremtidens stigende vandmængder.

Planlægningen i kystområderne omfatter diger og kystbeskyttelse. Kystbeskyttelse findes i forskellige udgaver i Esbjerg Kommune.