Politiske mål

I Esbjerg Kommune skal idrætten og kulturen være synlig i dagligdagen og i det offentlige rum, såvel internt i kommune som udadtil på landsplan.

Kulturens og idrættens fysiske faciliteter skal være moderne og velholdte samt have en stor udnyttelsesgrad og tilgængelighed. Der skal være en god geografisk dækning af faciliteterne samtidig med, at mængden af faciliteter afspejler behovet.

For at sikre attraktiviteten for både professionelle og amatører indenfor idræt og kultur, skal der fastholdes og skabes gode fysiske rammer og betingelser. Tilgængelighed og transportmuligheder er f.eks. afgørende for udviklingen af børne- og ungdomskultur og -idræt.

Anvendelse af de eksisterende fritidsfaciliteter skal optimeres ved at bruge rammerne i nye sammenhænge i byen som i naturen. I byen kan optimeringen understøtte en fortætning med en høj koncentration af kreative miljøer, kultur, selvorganiseret idræt og attraktioner.

Generelt skal borgere og besøgende i Esbjerg Kommune udfordres kulturelt i deres færden i det offentlige rum. I Esbjerg er der et særligt fokus på at videreudvikle et internationalt miljø og en storbyatmosfære, der gør hele kommunen endnu mere alsidig og attraktiv.

Esbjerg Kommune udbygger i fællesskab med borgerne sin rolle som vækstcenter og kulturelt centrum. Selvforståelse, gennemslagskraft og anerkendelse løftes i fællesskab. Når kultur- og idrætsaktiviteter eksempelvis skal tænkes ind ved den fysiske udformning af byens rum er medejerskabet, der virker til gavn for alle, meget vigtigt.