Politiske mål

Indbyggere og virksomheder i Esbjerg Kommune skal sikres tilstrækkelig og stabil forsyning med vand, varme, elektricitet samt naturgas af høj kvalitet.

Som EnergiMetropol vil vi indrette samfundet og produktionen efter bæredygtige principper, hvor der sigtes mod løsninger, der er økonomisk og økologisk afstemte såvel for samfundet som helhed som for den enkelte forbruger.

De reelle miljøomkostninger skal i videst muligt omfang betales af dem, som belaster miljøet. Det skal kunne betale sig for forbrugerne at spare på miljøbelastende ressourcer.

Der tilstræbes yderligere reduktion af vandforbrug og vandspild.

Energiforbruget i husholdningerne og i virksomhederne skal reduceres, og en øget del af energiproduktionen tilstræbes at ske gennem udnyttelse af vedvarende energikilder og biobrændsel.

Esbjerg Kommune sikrer overgangen til grønne energiformer som biogas samt vind- og solenergi.