Politiske mål

Der skal altid være byggeklare erhvervsgrunde i kommunen. Byggemulighederne i kommunen skal være fordelt sådan, at de forskellige erhvervstyper har forskellige lokaliseringsmuligheder at vælge imellem.

Der skal arbejdes for vækst indenfor alle erhvervstyper. Hvor der er særlige klynger, skal disse understøttes, også gennem planlægning af erhvervsområder. Herunder skal der arbejdes for, at Esbjerg Kommune forstærker sin position som Danmarks centrum for energierhverv.

Et tæt samarbejde mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt den offentlige forvaltning prioriteres højt.

Som Energimetropol vil vi indrette samfund og produktion efter bæredygtige principper.

Erhvervsområder langs de større trafikårer i Esbjerg skal indrettes, så de signalerer en kvalitet, der er passende for Danmarks femtestørste by. Herved skal de medvirke til en flot indkørsel til byen og tiltrække moderne og dynamiske virksomheder, der ser en fordel i at blive synlige og præsenteret på en god måde.