Strategisk Udviklingsplan for Sønderris

Byrådet i Esbjerg Kommune besluttede i 2019, at der skulle afsættes midler til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Sønderris, der kan være med til at tegne bydelens fremtid. Beslutningen blev taget på baggrund af opfordring fra Lokalrådet i Sønderris, som ønskede en plan for områdets udvikling. En udviklingsplan kan give borgere, foreninger og erhvervsliv mulighed for at påvirke bydelen Sønderris´ udvikling i en positiv retning.


Dialog med borgerne i Sønderris
Esbjerg Kommune kan ikke udvikle Sønderris alene. Det skal og kan kun ske sammen med borgere og erhvervsdrivende i Sønderris, så man i fællesskab tager ansvar for den fortsatte positive udvikling. Forslaget til udviklingsplanen ”Sønderris i bevægelse – Strategisk udviklingsplan” er blevet til med stor hjælp fra Lokalråd, borgere, foreninger og erhvervsliv i Sønderris.

Fem temaer i planen
På workshop og en digital platform er der blevet debatteret, hvordan fremtidens Sønderris kan se ud, og hvilke temaer, der skulle arbejdes videre med. Der er beskrevet fem temaer med forslag til mulige tiltag, som alle hænger sammen både i forhold til Sønderris, men også i forhold til Esbjerg og Esbjerg Kommune. Med tiden kan der komme flere idéer og tiltag, som kan understøtte de fem retninger og den overordnede Vision 2025.

De fem temaer er:

• Hele livet i Sønderris.
• Fællesskab i Sønderris.
• Vi mødes i Sønderris.
• Natur med værdi i Sønderris.
• Find vej i Sønderris.

Vision 2025
Sønderris er stedet, der har et væld af muligheder for fællesskab, bevægelse og sammenhold. Det er netop det, Esbjerg Kommune gerne vil styrke og understøtte ved at være den kommune, hvor hverdagen fungere bedst, og hvor der er stærke fællesskaber, foreninger og netværk. Det kan den strategiske udviklingsplan for Sønderris være med til at gøre til virkelighed, så den gode oplevelse af bydelen fastholdes og måske løbende styrkes, så flere får lyst til at flytte til Sønderris og Esbjerg Kommune. Udviklingsplanen er ikke en ny fortælling, men en genfortælling af Sønderris, som giver fælles rammer og retning, både for de, der allerede har boet her i 40 år, og de, som måske skal bo her de næste 40 år. Sønderris er en attraktiv bydel, der oplever vokseværk og konstant forandring med flere børn, flere voksne og flere seniorer.

 

Sønderris i bevægelse

 

Høring
Den Strategiske Udviklingsplan omhandler mange emner, som kan få berøring med de enkelte politiske udvalg. Derfor har Byrådet valgt at sende planen ud i en bred høring til hele Sønderris i otte uger.

Offentlig høring fra den 17. december 2020 til den 11. februar 2021.

Her findes PDF af Strategisk Udviklingsplan for Sønderris [FORSLAG]

Sønderris_udviklingsplan.pdf