Politiske mål

Infrastrukturen skal være udbygget, så personer og gods hurtigt, let, sikkert og billigt kan transporteres. De særlige fokuspunkter er sikringen af Esbjergs placering i den nationale trafikinfrastruktur og en maksimal understøtning af udviklingen af Esbjerg havn.

Valget af bæredygtige transportformer i hverdagen fremmes. Et veludbygget cykelstinet gode busforbindelser og nærbane giver en god mobilitet i Storbyregion Esbjerg og øger områdets attraktivitet som bosætningsområde.

Esbjerg Lufthavns position som offshore lufthavn, og som forbindelse til udenlandske lufthavne skal fastholdes. Esbjerg Lufthavn indgår som et vigtigt element i infrastrukturen og som færdselsåre til og fra det sydvestjyske område.

Boligområder skal fredeliggøres ved at mindske den gennemkørende trafik, og ved at forsøge at integrere kørende og gående trafik.

Esbjerg Kommune er primus motor i det konstruktive samarbejde med vores nabokommuner med fælles interesser indenfor infrastruktur f.eks. i forhold til Sydvestjyllands adgang til Billund Lufthavn.