Politiske mål

Esbjerg kommune vil styrke samarbejdet med Forsvaret under hensyntagen til natur og miljø.

Forsvarets aktiviteter indebærer en væsentlig samfundsmæssig interesse som bør sikres varetaget og afvejet igennem planlægningen.