Planlægning et resumé

Det er vigtigt, at Esbjerg har et velfungerende uddannelsessystem helt fra daginstitution til universitet. Øget samarbejde om uddannelse skal styrke den fælles indsats på området.

Et velfungerende uddannelsessystem er med til at gøre Esbjerg Kommune attraktiv som uddannelsesby. Det kan være med til at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft og kan holde på en del af de mange studerende, der hvert år får en uddannelse i kommunen.

Kapitlet omhandler alle tilbud fra dagtilbud, over skoletilbud til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser med et ønske om at planlægge for den bedst mulige placering så hvert enkelt tilbud kan fungere optimalt og i samklang med de øvrige tilbud.