Politiske mål

Esbjerg Kommune er primus motor i et tæt og konstruktivt samarbejde under rammerne af Business Region Esbjerg. På turismeområdet udbygger Esbjerg Kommune samarbejdet uden tanke for lande- og kommunegrænser for at skabe spændende oplevelser for borgere og turister. Esbjerg skal tage lederskabet i udviklingen af det sydvestjyske område.

Esbjerg Kommune ønsker at udvikle effektivt offentlig-privat samarbejde med det formål at understøtte væksten indenfor turisme. Erhvervslivets store attraktionsværdi sikres med et tæt samarbejde mellem kommune, havn, turismeaktører og erhvervslivet.

Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde turistfaciliteter af høj kvalitet overfor såvel erhvervsturister som fritidsturister og herigennem skabe gode betingelser for udviklingen af en selektiv og gerne eksklusiv form for turisme i Ribe og Esbjerg. Identitetsskabende byrum og historiske bymiljøer i Ribe og Esbjerg styrkes og anvendes som aktiver.

De turistmæssige og rekreative muligheder med strand, havn, nationalpark, verdensarv, storby, gamle købstæder og shopping er kvaliteter, der skal synliggøres og understøttes med en stadig hensyntagen til den ansvarlige udnyttelse af Vadehavskystens oplevelsesøkonomiske potentiale.

Tilgængelighed er alfa og omega for at få besøgende til kommunen, derfor skal der til stadighed arbejdes for at forbedre tilgængeligheden til Esbjerg per bil, tog og fly. Der udarbejdes principper for infrastruktur og tilgængelighed til Vadehavskysten for at styre turiststrømmen uden om de mest sårbare arealer.