Planlægning et resumé

Bevaringsarbejdet i Esbjerg Kommune har et meget højt niveau med gode kontakter til museer, andre kommuner, staten og andre relevante aktører. Der arbejdes med bevaring i forhold til bevaringsværdige og fredede bygninger, helheder og kulturmiljøer i en række samarbejder, herunder samarbejder som Esbjerg Byfond og Nationalpark Vadehavet.

Esbjerg Kommune har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger, bevaringsdeklarationen i Ribe bykerne, de værdifulde byrum, Dokhavnen, kirkeomgivelserne og kulturarvsarealerne. Dette ansvar fremgår af kapitlets retningslinjer.

For at fastholde og styrke bevaringsarbejdets niveau har Esbjerg Kommune udarbejdet en sektorplan for Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Sektorplanens resultater er relateret til kommuneplanens redegørelsesdel. Der sker en løbende opdatering af bygningskultur og kulturmiljøer ved lokalplanlægning og øvrig sagsbehandling.