Politiske mål

Esbjerg Kommune værner om det åbne land. Landsbyer og ny bebyggelse i det åbne land skal derfor tilpasses landskabet.

Væksten på landet skal ske i afgrænsede lokalbyer og landsbyer. Den klare afgrænsning medvirker til at sikre bysamfundenes interesser i forhold til interesser i det åbne land.

Kommuneplanens arealafvejning skal håndtere de mange interesser i det åbne land, så konkurrencen om jorden foregår på en rimelig måde for alle parter.

Esbjerg Kommune bidrager til, at det åbne land og dets bysamfund fremtræder som velfungerende helheder, som borgerne har lyst til at bo og færdes i.

Esbjerg Kommune sikrer optimale vilkår for nærdemokrati, frivillighed og medinddragelse.