Planlægning et resumé

I Kommuneplanen udlægges en række støj-isolinjer omkring områder til støjende aktiviteter. Dette bruges aktivt i den fremadrettede planlægning for at undgå konflikter med støjfølsomme aktiviteter.