Politiske mål

De grønne områder skal bidrage til attraktive bosætningsmuligheder for tilflyttere, samt give forøget livskvalitet for kommunens borgere ved at understøtte et aktivt fritids- og friluftsliv.

Byudvikling og styrkelse af eksisterende byområder skal blandt andet ske gennem etablering og vedligehold af grønne rekreative områder.

I større bysamfund skal der være let tilgængelige grønne områder. Områderne skal, gennem deres indretning, bidrage til styrkelse af borgernes fysiske og mentale helbred samt understøtte et varieret udbud af rekreative oplevelser for alle borgere uanset alder og fysisk formåen. 

De grønne områder skal indtænkes i forhold til klimatilpasning.

Grønt danmarkskort skal udgøre store sammenhængende levesteder for dyr og planter. Naturpleje og naturgenopretningsprojekter målrettes arealer indenfor det grønne danmarkskort. Princippet er at sætte ind dér, hvor Esbjerg Kommune får mest natur for pengene.