Esbjerg by

Klik i kortet for at hoppe direkte til et underområde.

loading image
Henter kort...
static-map

Esbjerg er den største by i kommunen og adskiller sig fra de andre kommunebyer ved at bestå af flere hovedområder. Esbjerg består således af Esbjerg by samt forstæderne Sædding, Gjesing, Kvaglund, Hjerting, Sønderis, Guldager, Tarp, Kjersing, Andrup og Novrup.

To karakteristiske og værdifulde træk i Esbjergs bystruktur er den nære adgang til havet for byens borgere og de grønne kiler der forbinder by og land og skaber afstand mellem de forskellige bydele. Tilsammen giver det tæthed til natur alle steder i Esbjerg, og betyder at der er rige muligheder for rekreative naturoplevelser hele byen.

FAKTA: (2019)

Areal: 18.233 km2

38.492 Indbyggere

25.008 Husstande

HISTORISK BAGGRUND

Esbjerg by opstod efter, at man i 1868 besluttede at etablere en havn ved Esbjerg Kleve. Før det var området en sparsomt bebygget udkant af Jerne sogn i Skads herred. Hvor havnen nu er bygget bestod kysten af en stejl klint, Esbjerg Kleve, og bagved bredte sig heder og marker tilhørende to små landsbyer; Esbjerggårde, som bestod af to gårde beliggende ved den nuværende Exnersgade, og Strandby, der bestod af fire gårde og en kro, beliggende ved den nuværende Strandby Plads. De gamle gårde er for længst forsvundet, men det er jorden fra disse gårde, som størstedelen af Esbjerg by i dag er bygget på.

Oprindeligt var det ikke tanken at anlægge en by i forbindelse med havnen, men i løbet af få år voksede byen fra nogle få hundrede indbyggere til flere tusinde. Af den grund blev både sogneråd og amtsråd nødsaget til at acceptere at en by var på vej og det blev nødvendigt med en samlet plan for udbygningen af Esbjerg. Uden en eksisterende struktur at støtte sig til blev der taget udgangspunkt i et klassisk byplanprincip med rektangulære karrèer i et retvinklet gadenet. Med udgangspunkt i dette system udviklede Esbjerg by sig med det stramme bymønster, der stadig definerer byens kerne i dag.

PLACERING I LANDSKABET

Der er ikke de store højdeforskelle i Esbjerg bortset fra overgangen mellem by og havn. Den gamle Esbjerg Kleve, hvor vandtårnet markerer det højeste punkt, danner i dag ramme om Byparken, der forbinder byen med havnen.

BYENS STRUKTUR OG IDENTITET

Esbjerg er Danmarks 5. største by og byen består af følgende 13 områder:

010 Indre by 

015 Vesterbyen 

020 Strandby

030 Vognsbøl

040 Spangsbjerg

050 Boldesager

060 Jerne

070 Stengårdsvej-Sportsvej

080 Østerbyen

090 Rørkjær

100 Havnen (ikke beskrevet)

110 Kvaglund Erhverv (ikke beskrevet) 

120 Gammelby

Bystrukturen afspejler stadig en nybyggerbys ånd i dens sammensathed. Her har entreprenøren eller købmanden kunne købe det stykke jord, han havde brug for, og bygge det han synes. Derfor er byen i dag rig på diversitet og sammensathed, fra modernistiske stilrene bygninger, over store villaer, parcelhuse og byggeforeningshuse til store historicistiske palæer.

I de ældste dele af byen er det stramme rektangulære, retvinklede grid dominerende og byen har en meget bymæssig karakter med fyldte karréer, mens strukturen i kanten af byen blødes mere op med de nyere villakvarterer og almene boliger. Her har byen en åben og grøn karakter.

BYENS GRØNNE STRUKTUR

De grønne kiler spiller en stor rolle i Esbjerg bys grønne struktur i det man kan bevæge sig igennem de grønne kiler hele vejen langs byens kant. Derudover findes der mange mindre kvartersparker og bolignære rekreative arealer.

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR

Esbjerg har et stort kollektivt trafiknet med by- og regionalbusser, der dækker hele kommunen og regionen. Desuden er Esbjerg forbundet med både tog og motorvej til resten af Danmark. Havnen giver mulighed for passagerrejser til Fanø og England, mens der transporteres gods til hele verden. Esbjerg er dermed et vigtigt trafikknudepunkt i både regionale, nationale og internationale sammenhænge.

Sygehus

I Esbjerg by findes skadestue og lægevagt på Sydvestjysk Sygehus, som behandler patienter inden for næsten alle specialer såvel medicinske som kirurgiske. Herudover findes regionhospitalet, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, med psykiatrisk akutmodtagelse.

UDDANNELSE

I Esbjerg by er der uddannelsestilbud på alle niveauer. Der findes 6 folkeskoler og 2 privatskoler samt et 10. klassescenter samt alle de gængse ungdomsuddannelser er repræsenteret. Desuden er en lang række videregående uddannelser repræsenteret med Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen UCSYD, Erhvervsakademi Sydvest samt Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

KULTUR

Der er et bredt udvalg af kulturinstitutioner i Esbjerg. Her nævnes et udvalg:

Musikhuset Esbjerg, Tobakken, Esbjerg Kunstmuseum, Sport og Event Park Esbjerg, Sydvestjyske Museer, Esbjerg Ensemble/ Vestjysk Symfoniorkester, Byhistorisk Arkiv, Biblioteket, Biografen, Ungdomsskolen, Ungdomshuset Konfus, Børneteatre, Kulturskolen, samt Den Ny Opera.

BORGER- OG BEBOERFORENINGER

Esbjerg by har et enkelt lokalråd, der repræsenterer den østlige del af byen; Esbjerg Øst Lokalråd.