Politiske mål

Kulturarven betragtes som et aktiv for den lokale identitet, for erhvervslivet, bosætningen og for turismen. Et aktiv der fremhæves og understøttes i forbindelse med innovation og udvikling. I Esbjerg Kommune går bevaring og udvikling hånd i hånd.

Bevaringsværdier i fysiske miljøer værdisættes, bevares og udvikles løbende. Kulturarven giver særpræg og identitet og er dermed et vigtigt udgangspunkt for udvikling af bysamfund i Esbjerg Kommune.

De kulturhistoriske spor, der knytter sig til landskabet omkring Vadehavet og langs ådalene, er unikke. De skal respekteres og fastholdes.

Esbjerg Kommune vil benytte sin lange erfaring med bevaringsarbejde til at tænke innovativt, når det gælder planlægning, samarbejde, dialog, udvikling og formidling. Vi vil fremhæves som eksempelkommune for andre kommuner.