Planlægning et resumé

Tekniske områder udlægges til brug for tekniske anlæg som militære anlæg, sportsanlæg, kirkegårde, vandværker, vandrensningsanlæg, affaldsanlæg, genbrugspladser, materielgårde, energiforsyningsanlæg, højspændingsledninger og telemaster.

Tekniske områder anvendes af mange forskellige sektorer, og nyudlæg er derfor koordineret på tværs af de forskellige sektorer i forhold til udvidelses- og afviklingsbehov.

Det er i forbindelse med udlæg af tekniske områder vigtigt at udlægge tilstrækkelige arealer for at sikre den samfundsmæssige infrastruktur.

Tilgængelighedsbehov, forbindelse til tilhørende ledningsnet og genevirkninger fra de enkelte anlægstyper indgår i vurderingen af, hvor tekniske anlæg placeres.