Politiske mål

Der skal arbejdes for at mindske støjgener i Esbjerg kommune. Her er planlægning et vigtigt redskab der kan sikre, at der ikke opstår konflikter mellem boliger og områder med støjende aktiviteter.