Politiske mål

Jordbrugsområderne skal bidrage til en bæredygtig produktion af fødevarer og biomasse.

Jordbrugserhvervene har første prioritet indenfor de udlagte jordbrugsområder.