Planlægning et resumé

Offentlige områder udlægges til brug for offentlige institutioner og anlæg, det være sig eksempelvis skoler, sundhedstilbud, dagtilbud, plejecentre, visse kirker eller sports og kulturaktiviteter. Offentlige områder anvendes således af mange forskellige sektorer, og nyudlæg er derfor koordineret på tværs af de forskellige sektorer i forhold til udvidelses- og afviklingsbehov.

Det er i forbindelse med planlægningen af offentlige områder vigtigt at udlægge nok arealer til at sikre udfoldelses- og udbygningsmuligheder for de forskellige institutioner og anlæg således at kommunen til stadighed har tidssvarende og attraktive tilbud til borgerne og dermed kan sikre en fortsat byudvikling.

Når der udlægges offentlige områder skal der tænkes bæredygtigt. Afstanden fra kommunens øvrige funktioner til de offentlige tilbud skal være forholdsvis kort således, at borgerne opfordres til at tage cyklen eller gå til skolen, børnehaven, biblioteket osv. Derfor er det også muligt for boligorienterede institutioner, som eksempelvis børnehaver, at placere sig i boligområder, hvis det ikke er muligt at finde et areal i et offentligt område nær det pågældende boligområde.