Handleplan - hvad nu?

Planen indeholder borgernes og byrådets fælles visioner for den fremtidige udvikling i bydelen. Ambitionen har været at give lokale borgere og foreninger mulighed for at påvirke byens udvikling og indgå i en fælles drøftelse om muligheder for områdets videre udvikling. For løbende sammen at kunne arbejde mod en realisering, er der udpeget mulige åbningstræk.

I forlængelse af den strategiske udviklingsplan for Sønderris kan der igangsættes forskellige initiativer i Sønderris.

Lokalrådet kan nedsætte arbejdsgrupper på de enkelte foreslåede tiltag i planen, og der kan i første omgang kigges nærmere på følgende:

• Dialog mellem skole, hal og sognehus

• Videre drøftelse med købmænd

• Videre drøftelse med Esbjerg Kommune om analyse af lokale og halkapacitet til fritidsformål.

Derudover er der planlægningsmæssige initiativer, som vil blive foretaget i forbindelse med den næste revidering af kommuneplanen. Det kan blandt andet være:

• Planer for kommende boligområder

• Mulighed for et kommende seniorbofællesskab

side 40


 

 

Vintersol ved Væderens Kvarter i Sønderris

side 41