Politiske mål

Esbjerg Kommune skal være et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor borgere med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Fritidslivet skal være tilgængeligt og inkluderende i forhold til personer med funktionsnedsættelser.

Alle børn og unge i Esbjerg Kommune har krav på en tryg opvækst. Esbjerg Kommune skaber sammenhæng og smidige overgange mellem kommunens tilbud.

Den nødvendige støtte og omsorg gives så vidt muligt som lokale løsninger med mindst mulig indgriben.