2: Fællesskab i Sønderris

Illustration fra borgermøde januar 2020

Strategiske mål:

Der skal være en god og varm velkomst til bydelen. Det er vigtig for at nye borgere bliver optaget i fællesskaber, som udspringer lokalt.

Fællesskaber skal også fremad kendetegne Sønderris. Her kan man være i et nabofællesskab, kreativt fællesskab, skole- fællesskab, fritids- eller idrætsfællesskab.

 

 

 

Sønderris rummer i dag mange gode tilbud for fælles aktiviteter. Mulighederne for sport og bevægelse skal udbygges med alternative sportsgrene i takt med at tiderne skifter og nye generationer bosætter sig i byen.

Nye generationer betyder nye fællesskaber og der skal udvikles nye måder at mødes og engagere sig både digitalt og fysisk.

side 18


 

Borgermøde om udviklingsplan for Sønderris - januar 2020

side 19


 

Fællesskaber i Sønderris - Digitale platforme kombineres med fysiske møder mellem mennesker
Fotos: skærmprint fra digitale sociale fællesskaber i Sønderris

side 20


 

Mulige tiltag

 

 

For i fællesskab at nå de strategiske målsætninger, kan følgende tiltag bidrage:

Vi byder velkommen i Sønderris
Nye borgere i Sønderris vil gerne engagere sig i deres lokalområde og er måske endda blevet tiltrukket af fællesskabet, og ’det nære’ som man finder lokalt. Der kan med fordel udvikles eller videreudvikles en måde at byde velkommen til Sønderris. Måske med guidede gåture, velkomstfoldere eller noget helt tredje. Her kan man med fordel have fokus på, at også internationale familier flytter til området grundet den internationale skole i Guldager.

Sportsgrene i forsøgsordninger
Mange muligheder for bevægelse findes allerede i Sønderris. Der er samtidig stor nysgerrighed efter nye sportsgrene, som er oppe i tiden, eller som den unge generation interesserer sig for. En mulighed er at afprøve den lokale opbakning til nye sportsgrene ved at lave en forsøgsordning, hvor udvalgte hold kører i en forsøgsperiode, eller hvor der inviteres instruktører udefra til en fælles bevægelsesdag med mange forskellige sportsgrene. Lokalråd, hallen eller andre kan forestå dette i samarbejde med forskellige aktører som eksempelvis DGI, DIF, Bevæg dig for Livet, Esbjerg Kommunes Sundheds- eller Fritidsområde afhængigt af initiativets art.

Fællesspisning relanceres
Sønderris har tidligere haft stor succes med fællesspisning arrangeret af lokale for lokale. Der er et bredt ønske om, at traditionen genoptages, og der kan med fordel inviteres til en lokal arbejdsgruppe, som kan stå for at få projektet godt fra start. Her er det muligt både at favne et ønske om fællesskab hos seniorer og samtidig at favne et ønske om at møde nye fra lokalområdet. Fællesskabet kan give en følelse af at ’høre til’. Det er her muligt at trække på erfaringer fra andre bydele som f.eks. Hjerting,

 

 

 

 

hvor der er gode erfaringer med dette, og hvor der er samarbejder lokalt mellem privat og offentlig service.

Opslagstavlen – hvem vil med?
Der er flere ønsker til kreaklub og gør-det-selv – fællesskaber, som kan udspringe af fælles interesser. Lige som med fællesspisning er det muligt at spille bolden op lokalt og efterlyse ildsjæle eller forgangspersoner, som kan hjælpe til med at man mødes. Der er behov for en uformel organisering omkring det, så det ikke bliver ’foreningstungt’. En idé er at lave en fælles opslagstavle, som er placeret centralt. Eksempelvis ved indkøbsmuligheder, skole eller hal.

Facebook og Sønderriset
Der er mange som er glade for at få lokalt nyt. Det er dog en tung opgave, som ofte er på få hænder. Her er der mulighed for at uddelegere og invitere flere til at bidrage. Her kunne man særligt invitere på tværs af generationer. Måske kunne der udpeges nogle fra børnefamilier, nogle unge fra elevrådet, nogle seniorer osv. På den måde vil der komme en god spredning på nyhederne.

Seniorer i fællesskaber
Flere seniorer efterlyser et styrket fællesskab lokalt. Det kan modvirke ensomhed, hvis man er alene, eller det kan give en samhørighed med andre i samme livsfase og måske med samme interesser. Der er ønsker til seniorbofællesskaber, hvor fællesarealer og fælleshus kan blive ramme om seniorlivet i Sønderris. Det er muligt at tænke seniorfællesskaber med ind i udvikling af nye bydele i Sønderris.

side 21