Politiske mål

Levende bymidter og byer med et bredt udbud af varierede boligformer til flere indbyggere.

Bæredygtig byvækst knytter sig til eksisterende byområder og etablerede servicefunktioner som skoler og kollektiv trafik.

Indre by i Esbjerg skal have et urbant udtryk og mere byliv.

Nye boligområder etableres i samklang med en grøn struktur med grønne områder og forbindelser.

Bæredygtige bydele med blandede boligformer og sikring af boliger til alle, nedbryder sociale skel og giver mulighed for integration.

Bæredygtige og klimarigtige principper er en del af planlægningsgrundlaget for arbejdet med boligområdernes kvalitet.