Politiske mål

Byudvikling skal ske i respekt for byernes identitet og særlige styrker med udgangspunkt i en samlet prioritering mellem kommunens byer og lokalsamfund.

Indre by i Esbjerg kendetegnes ved tætte, urbane, trygge og grønne byrum med byliv, ungdomskultur og god energi.

Fremtidens byggeri understøtter Esbjergs helt særlige identitet som internationalt orienteret og dynamisk energiby i evig udvikling. 

Ribes funktion, som turistdestination i verdensklasse, og som center for den sydlige del af kommunen, understøttes.

Brammings profil, som et attraktivt og grønt bosætningssted med dertil hørende service- og centerfunktioner, styrkes.

Lokalbyer og landsbyer understøttes som levende og identitetsbærende lokalsamfund.