Retningslinjer med redegørelser


Sommerhusområde

SO. 1 Sommerhusområde

Indenfor kystnærhedszonen må der ikke ske nyudlæg af sommerhusområder.

Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål, medmindre der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for andet.

Ledige arealer i allerede udlagte sommerhusområder kan anvendes til offentlige rekreative formål.

Sommerhusområde fremgår af kommuneplankortet. 

Sommerhusområderne er afgrænset til mindre områder i Sjelborg, Marbæk, Ådalen og på Mandø. Der er herudover ingen sommerhusområder i Esbjerg Kommune.

I Marbæk og på Mandø er der stadig ledige sommerhusgrunde. Disse grunde kan anvendes til offentlige rekreative formål som f.eks. legepladser, grønne rekreative områder m.m.

Der forventes ikke at ske nyudlæg af sommerhusområder, da der er en – i forhold til efterspørgslen – god rummelighed i de allerede udlagte sommerhusområder.

I forhold til de omliggende kommuner har Esbjerg Kommune meget få sommerhuse og arealer udpeget til sommerhuse. Det er Esbjerg Kommunes ønske at fastholde sommerhusområderne som et aktiv for kommunens borgere. Områderne skal dermed fastholdes til ferieformål, og må ikke overgå til anden anvendelse medmindre der foreligger en særlig planmæssig begrundelse for andet.

SO. 2 Nyudlæg af sommerhusområde

Nyudlæg af sommerhusområder forudsætter, at områderne udpeges og vedtages i en forudgående kommuneplanstrategi.

Der må ikke udlægges sommerhusområder i internationalt naturbeskyttelsesområde og naturområde.

Ved ønske om ændringer i kommuneplanens udpegninger til sommerhusområde skal processen startes op med en grundig redegørelse for status og behov i den forudgående kommuneplanstrategi.

Kommuneplanstrategien skal indeholde en redegørelse for eventuelle eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere om disse kan tilbageføres. Det skal herunder oplyses, hvorvidt de sommerhusgrunde, som ønskes tilbageført, er omfattet af et tidligere udstedt og fortsat gældende landsplandirektiv samt om et område oprindelig er overført til sommerhusområde ved lokalplan eller alene indgår i kommuneplanens udpegninger.