Seem Landområde

Områdebeskrivelsen er under udarbejdelse

På sigt skal alle lokalområder beskrives i kommuneplanen sådan at ny planlægning altid tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og kvaliteter.

I denne kommuneplan beskrives de tre kommunebyer og deres underområder. I efterfølgende kommuneplaner vil forstæder, lokalbyer, landsbyer og landområder også blive beskrevet.

Grundlaget for denne prioritering af områderne er, at der ikke i forvejen ligger beskrivende planer for kommunebyerne, som der eksempelvis gør for mange lokalbyer og landsbyer i form af mellembyplaner og landsbyplaner.