Politiske mål

Dialog og klar kommunikation skal inspirere til affaldsminimering.

Ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt, så mængderne til forbrænding og deponi minimeres. 

Gennem en sikker og velfungerende kloakforsyning skal belastningen af naturen og vandmiljøet reduceres.

Regnvand nedsives og medvirker til skabelse af multifunktionalitet og rekreativ merværdi i boligområderne, hvis muligt i dialog med borgerne.

Bæredygtige og æstetiske løsninger, der beskytter og forbedrer biodiversiteten, præger kommunale anlæg og ordninger.