Planlægning - et resumé

Offentlige områder udlægges til brug for offentlige institutioner, det være sig skoler, sundhedstilbud, dagtilbud, plejehjem eller fritids- kulturelle tilbud.

Planlægningen af offentlige områder sker i samspil med sektorplanlægningen for hermed at sikre, at der udlægges tilstrækkelige arealer til udfoldelses- og udbygningsmuligheder for de forskellige institutioner. Esbjerg Kommune skal til stadighed have tidssvarende og attraktive tilbud til borgerne for at kunne sikre en fortsat byudvikling.

Ved byggeri af offentlige institutioner vælges miljøvenlige og klimarigtige løsninger. Institutionerne tænkes som fleksibelt byggeri med fokus på en høj udnyttelsesgrad også på længere sigt. Placeringen af institutionerne skal fungere i forhold til øvrige byfunktioner. Institutionernes bygninger skal være tilpasset stedet og skal opføres med tilstrækkelige og velbeliggende opholdsarealer.