Planlægning - et resumé

Den kommunale trafiksektor omfatter planlægning og drift af kommunale vej-, sti- og parkeringsanlæg samt private fællesveje og kollektiv trafik. Dette sker ud fra en række overordnede hensyn om sikkerhed, fremkommelighed, sammenhæng og harmoni. I Esbjerg Kommune foretager Esbjerg Havn herudover infrastrukturel planlægning, der løbende koordineres med kommunens planlægning for trafik og infrastruktur.

Transport og mobilitet er en integreret del af dagligdagen for virksomheder og borgere i Esbjerg Kommune ligesom tilgængeligheden til kommunen er centralt for turismeudviklingen. En effektiv infrastruktur og gode trafikforbindelser er i det hele taget en helt konkret og generel forudsætning for udvikling. Denne forudsætning er i særlig grad væsentlig for en så transportorienteret kommune som Esbjerg Kommune, hvor en gennemtænkt og velplanlagt baglandsinfrastruktur er afgørende for, at Esbjerg Havn kan fungere og udvikles som havn og international transportkorridor.

Kapitlet er inddelt i syv afsnit: generelle forhold, veje, parkering, stier, bane og bus, Esbjerg Havn samt Lufthavn.