Planlægning - et resumé

Kultur- og fritidsaktiviteter involverer først og fremmest mennesker, men fysikken bag aktiviteterne er meget ofte en forudsætning for, at aktiviteten overhovedet kan foregå. Kommuneplanen indeholder en lang række fysiske faciliteter, som understøtter det kultur- og fritidsliv, der findes i Esbjerg Kommune.

De fritidskulturelle tilbud, som omtales i kommuneplanen, er opdelt i tre typer:

  • Idrætstilbud
  • Kulturtilbud
  • Rekreative tilbud

Idrætstilbud er f.eks. idrætshaller, golfbaner og motorsportsanlæg. Musik, teater, kulturskole, bibliotek og museum er eksempler på kulturtilbud, mens shelters, sejlads, bådpladser og badestrande er eksempler på rekreative tilbud. 

Fritidskulturelle tilbud dækker således hele spektret af fysiske faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter. Nogle af disse faciliteter skal ligge i bymidterne eller meget tæt ved bymidterne, mens andre skal ligge tæt ved, hvor folk bor eller, hvor der er god plads og langt til naboer. Byrollerne har betydning for, hvor fritidskulturelle tilbud lokaliseres. Udbuddet er størst og mest varieret i hovedbyen Esbjerg. I kommunebyerne Ribe og Bramming er variationen af tilbud mindre, mens lokalbyerne og landsbyerne har få tilbud. Lokalisering af fritidskulturelle tilbud sker altid efter en konkret vurdering. Byrummene i Esbjerg Kommune – både de grønne og de sorte – indrettes så de opfordrer til leg, aktiviteter og læring.

Esbjerg Kommunes kystplacering giver mulighed for fritidsrelaterede aktiviteter som badning, havsvømning, brætsejlads og fritidssejlads. Disse aktiviteter forudsætter også fysiske faciliteter som eksempelvis badestrande og bådpladser – ligesom det kan være nødvendigt med afgrænsninger af de enkelte aktiviteter af sikkerhedshensyn.

Alle fritidsaktiviteter i det åbne land og i vandet er et udtryk for en benyttelse, som skal afvejes i forhold til, at mange områder i det åbne land og i Vadehavet er stærkt beskyttede.