Planlægning - et resumé

Kapitlet rummer det specialiserede børne- og voksenområde i Esbjerg Kommune.
Det specialiserede børneområde omfatter sociale tilbud og indsatser for børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt børn, unge og familier i udsatte positioner.

Det specialiserede voksenområde omfatter sociale tilbud og indsatser for:

  • voksne over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • voksne med misbrug eller psykisk sårbarhed
  • socialt udsatte voksne

Der skelnes i kapitlet mellem sociale tilbud og sociale indsatser. Sociale tilbud medfører et fysisk behov. Det gør sociale indsatser ikke. Kapitlets retningslinjer er således målrettet de sociale tilbud.

Kapitlet rummer herudover reservationer til specielle jobcentertilbud samt retningslinjer for kommunens hjemløseindsats og for arbejdet med boligområderne på og i nærheden af Stengårdsvej.