Politiske mål

Borgerne skal opleve at få den bedst mulige pleje og hjælp af deres kommune.

Seniorboliger er attraktive og skal opfylde behovet hos borgerne.

Borgerne tilbydes boligformer, der forlænger mulighederne for at blive boende i eget hjem.

Borgerne skal opleve, at dialogen mellem dem og kommunen er præget af et samarbejde, hvor den enkelte borger sættes i centrum.

Det gode og det sunde liv samt sikringen af det gode seniorliv er kerneprioriteter.

Aldersvenlighed som gennemgående tilgang i den fysiske planlægning.