Politiske mål

Bevaring og udvikling går hånd i hånd for at sikre en bæredygtig fremtid.

Bevaringsværdier i fysiske miljøer vurderes, bevares og udvikles løbende.

Kulturarven giver særpræg og identitet og er et vigtigt udgangspunkt for udvikling af bysamfund i Esbjerg Kommune.

De kulturhistoriske spor, der knytter sig til landskabet, er unikke. De skal respekteres og fastholdes.

Esbjerg Kommune vil fremhæves som eksempelkommune for andre kommuner indenfor planlægning, samarbejde, dialog, udvikling og formidling om kulturarv og bevaring.